Ceník palivového dřeva

1m klády

polínka cca 30cm(štípané)

měkké (smrk,borovice,modřín, měkké listnaté)

700kč

1000kč

tvrdé (buk, dub, bříza, javor, habr, jasan, ovocné dřevo)

1000kč

1300kč

.. cena je za jeden prostorový metr „prm“..

  • Doprava (1 – 2prm vozík za automobil)…… 8kč/km, větší množství dle dohody

  • Ceny jsou uvedené s DPH

Tvrdost dřeva – rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem

Tvrdost dřeva je schopnost dřeva odporovat vtlačení tělesa daného tvaru do jeho struktury. Udává se většinou v jednotkách kg/cm2 nebo se můžeme setkat s vyjádřením v MPa (0,1MPa = 1kg/cm2). Zjednodušeně tedy platí čím tvrdší dřevo,tím větší objemová hmotnost a tím větší výhřevnost na t.j./prms/ při stejné vlhkosti.

Měkké dřevo

  • Pochází nejčastěji z jehličnatých stromů, například jako je borovice, modřín, jedle a cedr, ale patří sem např. i topol a lípa

  • Z vyzrálého pryskyřičnatého měkkého dřeva se dělají nejlepší třísky.

Tvrdé dřevo

  • Tvrdé dřevo pochází většinou z listnatých stromů.

  • Suchá, tvrdá dřeva ve většině případů poskytují stabilní a dlouhotrvající oheň.

  • Je nejvhodnější na vaření nebo do krbu, protože vytváří žhavé uhlíky které poskytují intenzivní, stejnoměrný žár.

Tabulka jedné z používaných stupnic tvrdosti dřeva:

Třída tvrdosti

Tvrdost [kg/cm2]

Druh dřeva

1.tvrdost (velmi měkká)

0-350

smrk, borovice, jedle, topol, vrba,lípa

2.tvrdost (měkká)

351-500

modřín, bříza, olše, jíva

3.tvrdost (středně tvrdá)

501-650

kaštan, platan, líska

4.tvrdost (tvrdá)

651-1000

dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr

5.tvrdost (velmi tvrdá)

1001-1500

dřín, dub pýřitý, zimostráz

6.tvrdost (neobyčejně tvrdá)

nad 1501

eben cejlonský, další exotické dřeviny

Zdroj: Naučný slovník lesnický